Vesti

NAD pojačala sa D/A konverterom

Nakon predstavljanja svog MDC (Modular Design Construction) tehnologije, kanadski NAD predstavio je prva dva integrisana pojačala opremljena modulom za digitalno-analognu konverziju. Modeli C 356BEE DAC i C 375BEE DAC pripadaju Classic seriji i ne donose novine u osnovnoj konstrukciji ili dizajnu u odnosu na standardne verzije, a jedina razlika je u ugrađenom DAC modulu. Modul je smešten u zasebno, dodatno izolovano metalno kućište i opremljen optičkim, kao i USB priključkom sa asinhronim prenosom podataka. Za konverziju je zaduženo kolo Texas Instruments Burr-Brown PCM1796, uz podržani sempling do 192 kHz/24-bita preko optičkog ulaza, odnosno 96 kHz/24-bita putem USB veze. S obzirom na to da su oba pojačala predviđena za dodatne MDC module, oni su savršeno uklopljeni u zadnji panel i maksimalno udaljeni od transformatora, a na većem C 375BEE DAC postoji mogućnost ubacivanja još jednog MDC modula.