Vesti

C 546BEE sa USB portom

NAD je predstavio novi CD plejer iz sredine ponude, koji nosi oznaku C 546BEE. Novi plejer se u velikoj meri oslanja na prethodni C 545BEE, što se može videti iz gotovo identične spoljašnjosti. Najveća razlika primetna je na desnom delu prednjeg panela, gde su tasteri za kontrolu reprodukcije zamenjeni višenamenskom kružnom komandom, a tasteri ispod displeja, iako u istom broju i rasporedu, služe za drugačije funkcije. Ispod kružne komande postavljen je USB priključak, koji takođe nije postojao na prethodnom modelu, a omogućava reprodukciju MP3 i WMA formata (do 384 kbps) sa eksterne memorije. U vizuelnom smislu, navedene promene čine da novi plejer više liči na skuplji C 565BEE nego na direktnog prethodnika. Zadnja strana je opremljena priključkom za strujni kabl, linijskim RCA audio-izlazom i parom digitalnih audio-izlaza (koaksijalni i optički). U unutrašnjosti, analogna i digitalna sekcija međusobno su izolovane i opremljene zasebnom regulacijom napona, a za napajanje je upotrebljen torusni transformator. Za digiralno-analognu konverziju upotrebljeno je 24-bitsko kolo proizvođača Wolfson. Uz C 546BEE se isporučuje kućni daljinski upravljač sa oznakom CD-8, koji omogućava kontrolu svih funkcija i jednostavno upravljanje velikim brojem kompresovanih fajlova sa eksterne memorije.